Wednesday, 13 July 2011

: ! (

Tiada yang ditelan manusia yang lebih disukai oleh Allah melain dua perkara iaitu menelan marah dengan kesabaran dan menelah musibah dengan kesabaran

dipetik daripada Stanza Cinta  :)

Thanks For Reading

No comments: